WIKT'2014 November 20.-21. Smolenice
9th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies

Zasielanie príspevkov

Medzi hlavné témy workshopu patria:

Príprava finálnej (camera-ready) verzie príspevkov

Finálnu verziu príspevkov (camera-ready) po zlepšení podľa pripomienok recenzentov a podľa požadovaného formátu:
  • očakávaný rozsah príspevkov je 4 strany (max. však 6 strán) vo formáte Springer LNCS: Word 2007 alebo Latex,
  • bez číslovania strán, bez hlavičky a footera na každej strane.
  • PDF súbor spolu so zdrojovými súbormi (.doc, .docx, latexové súbory, obrázky, ...) zazipujete (.zip, .tgz, ...) a
vložíte do konferenčného systému (v prípade problémov kontaktujte Organizačný výbor) do 20.10.2014.
Dielňa prijíma originálne a doteraz nepublikované príspevky v tvare rozšíreného abstraktu v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku nasledujúcich typov: Prijaté príspevky v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku budú publikované v zborníku príspevkov z WIKT'2014.

Zoznam prijatých príspevkov