WIKT'2014 November 20.-21. Smolenice
9th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies

Pracovný program workshopu

20. november 2014

11:00 - 13:00 Registrácia

12:30 - 14:00 Obed

14:00 - 15:00 Modelovanie používateľa
(Chair: Ján Paralič)
 • Adam Ondrejka, Petr Saloun, Jakub Stonawski, Veronika Žółtá and Petr Haman.
  Identita uživatele na sociálních sítích a v digitálních knihovnách
 • Jozef Tvarožek, Róbert Móro, Martin Labaj and Mária Bieliková.
  Pohľad na používateľský zážitok učiaceho sa v integrovaných vzdelávacích systémoch
 • Ivan Srba and Maria Bielikova.
  Zabezpečenie udržateľnosti komunít v CQA systémoch orientáciou na odpovedajúcich používateľov
 • Eduard Kuric, Maria Bielikova and Karol Rástočný.
  Odhad expertízy vývojára na predchádzanie vzniku chýb v softvérovom projekte
15:00 - 15:30 Prestávka

15:30 - 16:30 Modelovanie domény, dolovanie v dátach, odvodzovanie I.
(Chair: Kristína Machová)
 • Michal Holub and Maria Bielikova.
  Budovanie slovenskej bázy poznatkov s využitím prepojených dát
 • František Babič, Alexandra Lukáčová and Ján Paralič.
  Diagnostika Metabolického Syndrómu ako Riadený Proces Dolovania v Dátach
 • Alena Kovarova.
  A building as a context for multidomain information service – case study Virtual FIIT
 • Peter Krammer and Ladislav Hluchý.
  Transformačná regresná technika pre dolovanie v údajoch
16:30 - 17:00 Prestávka

17:00 - 18:00 Modelovanie domény, dolovanie v dátach, odvodzovanie II.
(Chair: Viera Rozinajová)
 • Michal Kompan, Jakub Šimko, Maria Bielikova and Ondrej Kaššák.
  Personalizovaná správa multimédií
 • Tomáš Cádrik and Marian Mach.
  Paralelné a po častiach hľadajúce riešenie využitie optimalizačných algoritmov
 • Miroslav Smatana, Peter Koncz, Ján Paralič and Peter Bednár.
  Modelovanie témy v prúde dát z mikroblogov
 • Stanislav Dvorščák and Kristína Machová.
  Paralelná Inferencia Sémantickej Siete
18:00 - 18:30 Prestávka

18:30 - 18:55 Krátke prezentácie
(Chair: Peter Butka)
 • Martin Mikula and Kristína Machová.
  Klasifikácia názorov v konverzačnom obsahu
 • Peter Macko.
  Prirodzený jazyk ako spôsob vyhľadávania v prostredí webu
 • Peter Náhori and Peter Butka.
  Využitie softvéru BOINC pre podporu realizácie výskumných a projektových úloh dolovania textov
 • Jan Mojzis and Michal Laclavík.
  Objavovanie vzťahov v grafe s využitím pravidiel
 • Gabriela Koskova, Anna Bou Ezzeddine, Mária Lucká, Viera Rozinajová and Peter Laurinec.
  Perspektívy modelovania a predikovania veľkých dát v energetike
19:00 Raut

21. november 2014

8:00 - 9:00 Raňajky

9:00 - 9:45 Analýza a spracovanie textu
(Chair: Daniela Chudá)
 • Michal Laclavík, Marek Ciglan, Štefan Dlugolinský, Sam Steingold and Alex Dorman.
  Towards Multilingual Entity Search
 • Martin Milička and Radek Burget.
  Multi-aspect Document Content Analysis using Ontological Modelling
 • Márius Šajgalík, Marián Šimko, Michal Barla and Maria Bielikova.
  Modelovanie významu slov vo vektorovom priestore čŕt
9:45 - 10:15 Prestávka

10:15 - 11:55 Smerovanie dizertačných projektov
(Chair: Pavol Návrat)
 • Jakub Ševcech.
  Spracovanie prúdu údajov pomocou transformácie opakujúcich sa sekvencií na symboly
 • Petra Vrablecová.
  Inteligentná analýza veľkých objemov dát
 • Martin Bobák, Viet Tran and Ladislav Hluchý.
  OpenStack: softvérová platforma pre cloudové počítanie
 • Peter Krátky and Daniela Chuda.
  Hľadanie vzorov pri práci s počítačovou myšou: Vizuálna analýza ťahov
 • Peter Kubán and Mária Lucká.
  Paralelné skladanie veľkých korpusov DNA
11:55 - 12:00 Ukončenie (Chair: Ladislav Hluchý)

12:00 Obed