WIKT'2014 November 20.-21. Smolenice
9th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies

Registrácia

Výška registračného poplatku je
  • 130,- Eur s ubytovaním na 1 noc alebo
  • 100,- Eur bez ubytovania
  • Registračný poplatok pokrýva náklady na stravu (začínajúc obedom a končiac obedom), občerstvenie počas prestávok, jeden kus zborníka z konferencie a raut organizovaný večer 20.11.2014.
  • Doplatok za ďalšiu noc (zo stredy na štvrtok) spolu s večerou a raňajkami je 45,- Eur.
  • Online registrácia je otvorená do 31.10.2014. Po tomto termíne je možné registrovať priamo cez Organizačný výbor ako neskorú registráciu vo výške 150 €
  • Registračný poplatok treba zaplatiť v prospech Nadácie pre rozvoj informatiky tak, aby termín bankovej operácie bol najneskôr 11.11.2014. Po tomto termíne bude možné registračný poplatok uhradiť len na mieste v čase pracovnej dielne ako neskorú registráciu vo výške 150 €.

Nadácia pre rozvoj informatiky

Správca nadácie: Doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
IČO: 31751326
DIČ: 2020922816
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Číslo účtu: 2663040002/1100
Banka: TATRA BANKA a.s., Vajanského nábr. 5, P.O. BOX 50, 810 11 Bratislava 111, Slovak Republic
Swift code: TATR SK BX
IBAN: SK03 1100 000­0 0026 6304 0­002
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20141120
Správa pre prijímateľa: WIKT 2014 (meno a priezvisko registrovaneho)